مشرق/ یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: نام این دختر عسل است! او را در ۱۰سالگی کشتند! او را پدرش نکشته پس مهم نیست! او را نامادریش کشته، یعنی یک زن! چون با مرگش نمی‌شود به غیرت و مذهب حمله کرد پس ارزش خبری ندارد! البته وقتی فمنیست‌ها قتل‌عام کودکان را حق طبیعی زنان میدانند، معلوم است مرگ عسل اهمیتی ندارد!