آخرین خبر/ خبرنگار شبکه خبر ضمن تهیه گزارش از ابتدای جاده چالوس گفت: آمارهای سفر از فروردین ماه تا خردادماه. افزایش یافته است.

وی افزود: کرونا با پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی از بین خواهد رفت.