آخرین خبر/ گزارشی از قرمز ترین نقطه یک بیمارستان در اهواز را مشاهده می کنید.