آخرین خبر/ ضعف ایمنی خودروها همراه با بی‌دقتی شهروندان، دو عامل سرقت خودروها است.
تست باز بودن درب خودرو‌ها توسط پلیس و خودروهایی که درب‌شان باز بود!