صدا و سیما/ مستندی درباره پیاده‌روی زائران حرم رضوی، مردان و زنانی که دوست دارند نگاه امامشان به آنها باشد را می بینید.