مهر/ لحظه رسیدن طوفان گردوخاک به ایرانشهر در سیستان وبلوچستان را ببینید.