اخبار خودرو/ ضعف ایمنی خودروها همراه با بی‌دقتی شهروندان، دو عامل سرقت خودروها است.