آخرین خبر/ سرقت از داخل یک پژو 206 در روز روشن و در یک خیابان کاملا شلوغ! درب 206 مثل پنیر شل شد!

از گذاشتن وسایل با ارزش در خودرو جدا خودداری کنید؛ به شلوغ بودن محوطه نمیشه اعتماد کرد...