خبرآنلاین/ حسن‌زاده، مدیر انتقال فناوری علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ایران با ۱ درصد از جمعیت جهان رتبه ۱۵ قدرت علمی را دارد.