فارس/ عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از بررسی دقیق حادثه حریق کلینیک سینا مهر، فردا در صحن شورای شهر خبر داد و گفت: نمایندگان وزارت کار و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در صحن شورا حضور می‌یابند.

زهرا نژاد بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره برگزاری جلسه فوق‌العاده امروز شورای شهری‌ها با پیروز حناچی، اظهار داشت: مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شد و حناچی نیز گزارشی در مورد حادثه کلینیک سینا مهر ارائه داد.
وی افزود: فردا بررسی دقیق حادثه کلینیک سینا مهر در صحن شورای شهر تهران در قالب دستور جلسه مورد بحث و گفت‌‌وگو قرار می‌گیرد و نمایندگان وزارت کار و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز جهت ارائه توضیحاتی در صحن شورا حضور می‌یابند.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در سال گذشته ‌حدود 350 ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده که به مالکان و مدیران آنها توسط آتش نشانی جهت رفع خطر ابلاغیه‌هایی صادر شده است.
وی بیان داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه طی سال‌های گذشته بارها به دلیل ناایمن بودن ساختمان کلینیک سینا مهر، سازمان آتش نشانی و شهرداری منطقه یک به مالک تذکر داده بودند و در سال پیش اقداماتی جزئی جهت ایمن شدن ساختمان انجام گرفته است.