تسنیم/ معاون کل وزیر بهداشت گفت: از فردا ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی به افرادی که ماسک ندارند، ممنوع است.

دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: از فردا (15 تیر) در ادارات دولتی و اماکن عمومی مانند پاساژها و مراکز خرید که محل تجمع است ارائه خدمات به افرادی که ماسک ندارند ممنوع است و کارکنان دولتی که ماسک نداشته باشند همان‌‌جا تذکر می‌‌گیرند و برای آن‌‌ها غیبت زده می‌‌شود.
وی افزود: فرصت دوهفته‌‌ای داده شد تا آمادگی‌‌های لازم برای در دسترس قرار گرفتن ماسک صورت پذیرد بنابراین ارائه خدمت به کسانی که ماسک ندارند به طور کلی ممنوع است.

div id="news_content">