خبرگزاری دانشجو/ دعایی که حاج قاسم برای یک بازیگر سینما کرد.

__