فارس/ دامادی که دو روز پس از مراسم عروسی گرفتار ویروس کرونا شد.