باشگاه خبرنگاران/ از کودک ۹ماهه تا ۱۲ و ۱۳ ساله در بستر بیماری کرونا نشستند.