آخرین خبر/ رو شدن شگرد متهمان برای شبکه سازی قاچاق ارز در یازدهمین جلسه دادگاه