آخرین خبر/ دکتر حریرچی اظهار کرد میانسال، جوان، نوجوان و کودک در معرض احتمال یکسانی از ابتلا به کرونا هستند.