صدا و سیما/ شهر کوماموتو در جنوب ژاپن براثر طغیان رود کوما دچار سیل و رانش زمین شده است