آخرین خبر/ جلسه شورای شهر تهران با موضوع حادثه انفجار در کلینیک سینا اطهر / شهردار تهران: اجازه پلمپ نداریم!