آخرین خبر/ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: استفاده از ماسک در تاکسی اجباری است.