آخرین خبر/ فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: با اجرای طرح ترافیک در تهران و شهرهای بزرگ مخالفیم، چرا که با اجرای آن مردم مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می شوند.