آخرین خبر/ گزارشی از برداشت و فروش شاه‌توت در سولقان قطب شاه‌توت کشور را میبینید.