آخرین خبر/ فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: وضعیت شهر تهران زرد و برخی شهرستان های تابع سفید است.__اگر روند بیماران و فوتی ها ناشی از کرونا افزایش یابد، محدودیت های بهداشتی مجدد در تهران اجراء می شود.