صدا و سیما/ خونه رو مستندی است درباره روش‌های مختلف سرقت از منازل، به خصوص جایی که مردم احساس می‌کنند به خاطر وجود برخی تجهیزات، هیچ سارقی نمی‌تواند وارد خانه‌شان شود.
در این مستند به درهای ضد سرقت که حس کاذب امنیت می‌دهند هم اشاره شده، درهایی که فقط اسم ضد سرقت دارند ولی مقوایی هستند.