آخرین خبر/ در پی بروز حادثه برای اتوبوس حامل دانش آموزان در شهر آنشون چین 21 نفر جان باختند.