آخرین خبر/ فرونشست زمین در پاکدشت تهران ۲۷ خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد