ایلنا/ یک دکل مخابراتی متعلق به همراه اول در منطقه حکیمیه تهران واژگون شد که هیچ تاثیری در قطع ارتباطی منطقه و مشترکین نداشته است.

امروز یک دکل مخابراتی متعلق به همراه اول در منطقه حکیمیه تهران واژگون شد. بر اساس پیگیری‌های ایلنا، با توجه به اینکه سایت جدید بوده و هنوز زیر بار نرفته است، این حادثه هیچ تاثیری در قطع ارتباطی منطقه و مشترکین همراه اول نداشته است. این گزارش حاکی است؛ حادثه هیچ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است. یادآور می‌شود علت حادثه مشخص نیست و در دست بررسی است.