آخرین خبر/ کشف انبار محصولات یکبار مصرف با تولید و نگهداری غیربهداشتی.