آخرین خبر/ توضیح حریرچی در مورد شایعات آماده شدن واکسن کرونا در ماه‌های آینده را بشنوید.