شبکه خبر/ خاطره سید محمد حسین طباطبایی حافظ خردسال قرآن کریم از دیدارهایش با رهبر معظم انقلاب را میشنوید.