صدا و سیما/ خدمتگزاران سلامت ۵ ماه است از جان مایه می‌گذارند.