فارس/ برخلاف شایعات مطرح شده در شهریار صدای انفجار و قطعی برقی گزارش نشده است