صدا و سیما/ رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری از ورود داروهای ایرانی ضد کرونا تا دو ماه آینده در بازار خبر داد
وی تاکید کرد مردم مراقب برخی داروهای گران قیمت تقلبی ضدکرونایی باشند..فریب نخورید