خبرگزاری دانشجو/ جوان‌ترین استادِ آقای قرائتی اکنون چه می‌کند؟ محمد حسین طباطبایی علم الهدی از خود می گوید. قاری و حافظ تربیت ۱۸ هزار مربی قرآنی در کنار فوتسال و کیک‌بوکسینگ!
__