آخرین خبر/ حضور کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با لباس مخصوص و پلاکاردهای هشدار دهنده در خصوص وضعیت کرونا در بازار پرازدحام کیان اهواز را ببینید.