خبرآنلاین/ سرفه ۲۰۰میلیون ویروس، حرف نزدن و تنها نفس کشیدن ۲۰ ویروس پخش می کند. فرد برای مبتلا شدن به ۱۰۰۰ویروس نیاز دارد.