شبکه خبر/ ویدئویی درباره رعایت پروتکل‌ها در پمپ بنزین و نانوایی‌ها را ببینید.