خبرگزاری دانشجو/ معاون استاندار تهران گفت: فقط ۲ سوم کارکنان موظف به حضور شدند.