نوداقتصادی/ دکتر محمدرضا یزدی زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی»: طرح وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از خرید و فروش خودروی زیریکسال اقدام مناسبی است اما ملاحظاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد/ برای کارایی بیشتر این طرح پیشنهاد می‌شود نقل و انتقال وکالتنامه‌ای خودرو ممنوع و دوره یکساله نیز متوقف شود، چرا که در دوره یکساله، احتمال احتکار مدت دار خودرو افزایش می‌یابد!