آخرین خبر/ لحظه ورود وحشتناک سیل روز گذشته به ییلاق آق اولر شهرستان تالش در گیلان را مشاهده می نمایید.