تسنیم/ روایت صیادان سیستان و بلوچستانی از نحوه نجات یک نهنگ مادر در دریای عمان که در تور ماهیگیری گرفتار شده بود.