ایران/ بر اساس بریده روزنامه ای مربوط به آذر1329، هزینه ویزیت و جراحی پزشکان در 70سال پیش رونمایی شد.

کمیسیون تعیین دستمزد و پای‌مزد آقایان پزشکان و جراحان در حضور آقای وزیر بهداری و با شرکت آقای دکتر نفیسی معاون وزارت بهداری و آقایان دکتر موید حکمت مدیر کل معاونت عمومی، پروفسور یحیی عدل، پروفسور شمس، پروفسور جمشید اعلم، دکتر رضا نوروزی و دکتر محمد مصدق تشکیل گردید و پس‌از مذاکرات مفصل این تصمیمات اتخاذ شد:
حداقل دستمزد آقایان پزشکان و جراحان بیست ریال و حداکثر 100 ریال.
حداقل پای‌مزد آقایان پزشکان و جراحان پنجاه ریال و حداکثر 300 ریال.
پای‌مزد آقایان پزشکان و جراحان در حومه و خارج از آن بسته به رضایت طرفین است.
 
بهای رادیوسکوپی، رادیوگرافی و رادیوتراپی نیز به این شرح تعیین شده است:
بهای رادیوگرافی ریه از دویست تا سیصد ریال. بهای رادیوسکوپی از هفتاد تا یکصد ریال. بهای رادیوگرافی ریه توأم با رادیوسکوپی از دویست‌وپنجاه تا سیصد ریال.
بهای رادیوگرافی و رادیوسکوپی معده از دویست‌وپنجاه تا سیصد ریال.
بهای رادیوگرافی قطاری فقط دویست‌وپنجاه ریال.
 
 

بهای کلیشه‌های اضافی بسته به ابعاد فیلم‌ها خواهد بود که در نرخ شکستگی‌ها به‌این ترتیب تعیین می‌شود: 
 
بهای رادیوسکوپی معده یکصدوپنجاه ریال
بهای رادیوگرافی کلیه خوابیده از دویست تا سیصد ریال.
بهای پیلوگرافی برای عکس‌های بعدی از یکصدوهشتاد تا دویست‌وپنجاه ریال.
بهای شکستگی‌ها بسته به ابعاد فیلم‌هاست به‌این قرار:
بهای فیلم 13 در 18 یکصدوبیست ریال. بهای فیلم 18 در 24 یکصدوپنجاه ریال.
بهای فیلم 24 در 30 دویست ریال. بهای فیلم 30 در 40 سیصد ریال.
قیمت‌های این فیلم‌ها مربوط به عکسبرداری شکستگی‌های دست و پا از روبه‌رو و نیم رخ در یک فیلم است و قیمت سایر رادیوگرافی‌ها اضافه بر حساب ابعاد گفته شده خواهد بود. معالجه کچلی با برق به‌طور کلی سیصد ریال.
رادیوتراپی عمیق برحسب مقدار اشعه ایکس اشعه‌ای که برای معالجه لازم است قیمت هر واحد اشعه بین پنجاه دینار تا یک ریال.
این قیمت‌ها مربوط به دستگاه‌هایی است که جامع شرایط فنی امروز باشد.
روزنامه کوشش- چهارشنبه - 29 آذر 1329

23302

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar