مهر/ رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور آمادگی همه جانبه وزارت بهداشت را برای پوشش بهداشتی و درمانی و استقرار نیروهای امدادی در یادمان طلائیه اعلام کرد.

دکتر محمد نقی طالبیان در پاسخ به اظهارات سردار سیدمحمد باقرزاده مشاور رئیس ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر برگزاری اردوی راهیان نور و عدم بهره مندی یادمان «طلائیه» از خدمات پست امدادی وزارت بهداشت که امروز در برخی از خبرگزاری ها منعکس شده بود، گفت : این وزارتخانه برای پوشش امدادی یادمان طلاییه آمادگی کامل خود را اعلام می کند.

وی در عین حال در پاسخ به صحبتهای سردار باقرزاده یادآور شد: پیرو جلسه مورخ 28/10/91 و طی مصوبه شماره 10197-48 / 84 پوشش بهداشتی، درمانی و امدادی یادمان مذکور به عهده شرکت حفاری بوده و از حوزه وزارت بهداشت خارج است .

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت بهداشت آمادگی همه جانبه خود را برای پوشش بهداشتی و درمانی و استقرار نیروهای امدادی در یادمان طلائیه اعلام آمادگی دارد.