باشگاه خبرنگاران/ فيلمي از تمام گل‌هاي مسي در بارسلونا با ضربات ايستگاهي را مشاهده مي‌کنيد.