باشگاه خبرنگاران/ فيلمي از برترين حرکات سرعتي و تکنيکي فصل ۲۰۱۶ را مشاهده مي‌کنيد.