ورزش 3/ اعتراض شديد علي دايي به محروميتش در بازي مقابل استقلال