ورزش 3/ اعتراض شدید علی دایی به محرومیتش در بازی مقابل استقلال