1225 0 نظـــــــر  

ورزش 3/ اعتراض شديد علي دايي به محروميتش در بازي مقابل استقلال

1225 0 نظـــــــر