11نيوز/ مهدي اخوان، سرپرست تيم سپاهان در رابطه با بحث پرسپوليسي شدن شجاع خليل زاده که اين روزها دوباره مطرح شده است، گفت: ما حرف هايمان را در اين ارتباط زده ايم و پرسپوليسي‌ شدن خليل زاده غير ممکن است.البته هنوز پرسپوليس هيچ درخواستي در اين ارتباط نداده، اما اگر هم درخواستي وجو داشت، باز هم جواب ما منفي بود. خليل زاده بازيکن سپاهان است و قطعا تا پايان فصل در اين تيم خواهد ماند.