کاپ/ مدابع پرسپوليس ابراز اميدواري کرد که فرداشب همراه سرخپوشان به اردو برود.
رامين رضاييان که قرار است فردا تمرينات خود را با پرسپوليسي ها از سر بگيرد،در اين باره عنوان کرد:عزيزانم به اميد خدا فردا با تيم ميخوام تمرين کنم اميدوارم بتونم تمرين کنم تا همراه تيم به هتل برم و اماده شيم براي يک برد خوب.از همتون ميخوام هميشه دعا کنيد که هيچ فوتباليستي مصدوم نشه چون خيلي مصدوميت بد است.