کاپ/ نفتي ها قبل از بازي استقلال شارژ روحي مي شوند.
حسين شهرياري سرپرست باشگاه نفت امشب در محل اردوي سرخپوشان نفت حضور يافته و با دايي و شاگردانش ديدار کرد.
شهرياري در حاشيه اين ديدار درباره نقل و انتقالات و برخي مسائل جاري تيم با دايي و خليلي در جلساتي جداگانه ديدار و گفت و گو کرده و با اعضاي تيم نيز خوش و بش کرد.همچنين پاداش يک برد تيم در اختيار محسن خليلي قرار گرفت تا با نظر دايي و خليلي بين اعضاي تيم تقسيم شود.باشگاه نفت بابت پيروزي هاي تيم در مسابقات ليگ و حذفي و هر برد سي ميليون تومان در نظر گرفته و اين پاداش ها بين کليه اعضاي تيم تقسيم مي شود.