بانک ورزش/ رييس فدراسيون فوتبال گفته تازماني که 10 درصد بدهي هاي پرسپوليس پرداخت نشود، رفيعي و نريمان جهان نمي توانند بازي کنند.
حالا اينکه باشگاه دولتي از کجا بايد بدهي خود را بپردازد، داستان جالبي خواهد بود.
مسلمان: تيم ملي من، پرسپوليس است.
در غياب رامين، قرار است سروش هافبک بازيساز شود و مسلمان بال چپ.
دايي: همه چيز عليه ما شد و به نفع استقلال.