ورزش 3/ ابعاد انتقال کريم انصاري فرد به پائوک روز به روز هيجان انگيزتر مي شود زيرا مدير برنامه ايراني وي، مسعود شجاعي را نيز به اين تيم پيشنهاد داده است.
پائوک در نهايت براي انتقال به صرفه کريم انصاري فرد، پيشنهاد دو سال و نيمي به ازاي سالانه 750 هزار يورو را پذيرفت و از آنجاييکه از توافق مهاجم ايراني با پانيونيوس باخبر بود، در انتظار تکميل شدن روند قرارداد بود.
در اين حال، رسانه گاتزتا چاپ يونان گزارش مي دهد که رضا فاضلي، مدير برنامه ايراني به باشگاه پائوک پيشنهاد داده است تا به ازاي پرداخت 250 هزار يورو ديگر، مسعود شجاعي، ديگر ملي پوش ايراني پانيونيوس را به خدمت بگيرد.
به نظر مي رسد انتظار شجاعي براي پذيرش اين پيشنهاد نوعي تلف کردن وقت باشد زيرا ترفندهاي رضا فاضلي، خشم مديران پائوک را برانگيخته است.
از طرفي ديگر، باشگاه پانيونيوس نيز تنها تا پنج شنبه به کريم انصاري فرد براي پاسخ دادن به پيشنهاد تمديد قرارداد زمان داده و در صورت عدم پاسخ روشن از سوي مهاجم ايراني، ممکن است عواقب بدي در انتظار او باشد.
بعد از پيشنهاد عجيب مديربرنامه ايراني، روند انتقال انصاري فرد به پائوک نيز متوقف شده و احتمالا به زودي شاهد عکس العمل اين باشگاه در مورد جذب مهاجم مورد توجه هواداران پائوک خواهيم بود.